بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,607

ايران بدنبال کنوانسيون خلع سلاح هسته اي و گشايش در روابط با اروپا

  1389/12/14
خلاصه: وزير امور خارجه با بيان اينکه بايد به سمت جهاني عاري از تسليحات هسته اي گام برداشت و فشار افکار عمومي بر قدرت هاي هسته اي براي خلع سلاح روز افزون شده است، اظهار داشت: بدنبال ايجاد کنوانسيون خلع سلاح هسته اي هستيم.
علي اکبر صالحي درپي برگزاري شانزدهين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنفرانس خلع سلاح در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سياسي ايرنا، در پاسخ به سوالي در رابطه با راهکار عملي و اجرايي براي الزامي شدن بند ششم معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته اي و وادار کردن کشورهاي دارنده اين تسليحات به خلع سلاح گفت: راهکاري عملي به اين مفهوم که کشورهاي دارنده تسليحات هسته اي را وادار به خلع سلاح کند و در صورت عدم حرکت در اين مسير عواقبي براي آنها در پي داشته باشد در حال حاضر نمي توان چندان متصور بود.
وي در رابطه با علت اين مساله تصريح کرد: کشورهاي دارنده تسليحات هسته اي اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند و تصميمات عمده جهاني توسط آنها گرفته مي شود.
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان با انتقاد از اين مساله تاکيد کرد: اعتراض ما نيز اين است که مديريت نظام جهاني ناعادلانه و مبتني بر منطق قدرت مي باشد.
صالحي افزود: نظام جهاني عدالت محور و در جهت تامين منافع جامعه بشري نبوده و در راستاي تامين منافع قدرت هاي هسته اي است.
وزير امور خارجه با بيان اينکه شرايط موجود دليلي براي عدم تحرک و فشار براي خلع سلاح نيست، اظهار داشت: کنفرانس هاي خلع سلاح نيز در همين جهت است و لحظه به لحظه يک گام رو به جلو براي خلع سلاح برداشته مي شود.
وي گام هاي برداشته شده تا به امروز را مثبت ولي جزيي خواند و گفت: در کنفرانس بازنگري معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته اي در سال 2010 ميلادي در نيويورک، جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي جنبش عدم تعهد با يکديگر يک صدا شدند و بسياري از مسائل را به صورت خيلي روشن و شفاف مطرح کردند.
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان با اشاره به جمع آوري ميليون ها امضاء مردمي از سراسر جهان براي خلع سلاح هسته اي خاطرنشان کرد: جمع آوري اين امضاء ها به معناي فشار بيشتر افکار عمومي بر قدرت هاي دارنده تسليحات هسته اي است.
صالحي افزود: بسياري از کشورهايي که عضو جنبش عدم تعهد نيز نيستند مثل بسياري از کشورهاي اروپايي مخالف در اختيار داشتن هرگونه سلاح هسته اي هستند.
وزير امور خارجه 'امنيت پايدار' را از جمله فکرها و ايده هاي جديدي خواند که در عرصه بين المللي وجود دارد و تاکيد کرد: خلع سلاح هسته اي، جلوگيري از مسابقه تسليحاتي در فضا، اتخاذ ترتيبات بين المللي موثر به منظور اطمينان کشورهاي غير هسته اي از تهديد نشدن به کاربرد يا تهديد کاربرد سلاح هاي هسته اي و معاهده منع (توليد) مواد شکافت پذير براي استفاده در بمب هاي هسته اي چهار مطلب اساسي هستند که از سوي کشورها براي خلع سلاح درخواست شده است.
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان افزود: برخي از کشورها خواهان اجرايي شدن يک يا دو مورد از اين چهار مطلب اساسي هستند اما جمهوري اسلامي ايران خواهان اجرايي شدن هر چهار مطلب به صورت همزمان است.
صالحي با ابراز اميدواري نسبت به برگزاري دومين کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران تاکيد کرد: همان طور که کنوانسيوني براي خلع سلاح شيميايي داريم، بدنبال ايجاد کنوانسيوني براي سلاح هاي هسته اي هستيم.
وزير امور خارجه در اين رابطه افزود: اين کنوانسيون هم مي تواند تضميني براي جلوگيري از رفتن کشورها به سمت توليد سلاح هاي هسته اي باشد و هم اينکه کشورهاي دارنده تسليحات را وادار به خلع سلاح کند.

** ديدار با اشتون سازنده و صريح بود
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با ديدار خود با کاترين اشتون در حاشيه نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با بيان اينکه اين ديدار در چارچوب ملاقات وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي انجام شده است، تصريح کرد: گفت و گوي بسيار سازنده و صريحي با خانم اشتون داشتم.
وزير امور خارجه با بيان اينکه هر دو طرف نقدهاي خود را نسبت به يکديگر مطرح کردند، افزود: گفت و گوي خوبي بود و برداشت من نيز اين است که خانم اشتون از اين ديدار راضي بود.
صالحي ديدار خود با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي را گفت و گوي اوليه براي آشنايي با مواضع يکديگر توصيف کرد.

** گزارش آمانو گامي مثبت بود
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان در پاسخ به سوالي در رابطه با آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در رابطه با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي کشورمان اظهار داشت: بالاخره بعد از فشارهايي که جنبش عدم تعهد آورد و درخواست هاي جمهوري اسلامي ايران، مديرکل آژانس پذيرفت که دو مقوله مطالعات ادعايي و تعهدات ما در چارچوب موافقت نامه پادماني را از يکديگر تفکيک کند که اين مساله گامي ايجابي و مثبت بود.
وي تصريح کرد: تعهدات جمهوري اسلامي ايران در چارچوب موافقت نامه پادماني مانند همه کشورهاست و ما نيز همه فعاليت هاي خود را انجام مي دهيم و هيچ مساله ديگري نيز وجود ندارد.
صالحي با بيان اينکه براي اولين بار است که موضوع مطالعات ادعايي از تعهدات پادماني ما تفکيک مي شود، افزود: تنها يک مساله ديگر در گزارش نويسي هاي آقاي آمانو نسبت به آقاي البرادعي وجود دارد و آن نيز حذف عبارتي مربوط به مطالعات ادعايي است که پيش از اين در گزارش قيد مي شد آژانس نمي تواند اصالت اسناد آن را تاييد کند.
وزير امور خارجه کشورمان تاکيد کرد: آژانس اگر مي تواند اصالت اين اسناد را ثابت کند به ما بگويد تا پاسخ آن را بدهيم.
صالحي تصريح کرد: هرچند که اصل اسناد مطالعات ادعايي هيچ گاه در اختيار ايران و آژانس قرار نگرفته است اما بازهم ما بيش از 150 صفحه پاسخ براي آن به آژانس داده ايم.

** گشايشي در ارتباط با اتحاديه اروپايي در حال رخ دادن است
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان در پاسخ به سوالي در رابطه با ديدارهاي فراوان خود با وزراي خارجه کشورهاي اروپايي اظهار داشت: گشايشي در روابط ايران و اتحاديه اروپايي در حال رخ دادن است.
وي با بيان اينکه ارتباط امري دو جانبه است، تصريح کرد: از زماني که به عنوان وزير امور خارجه منصوب شده ام، چند محور اساسي مانند گسترش روابط با همسايگان و همچنين اتحاديه اروپايي را مطرح کردم که اين مسائل جزء اولويت هاي کاري ام محسوب مي شود.
صالحي اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي ايران را براي يکديگر مهم توصيف کرد و افزود: اين اهميت بايد بدرستي درک شده تا زمينه براي تعاملات سياسي پي ريزي شود.
وزير امور خارجه گفت: نمي خواهم بگويم که اتفاق بزرگي در روابط تهران و اتحاديه اروپايي رخ داده است اما مقدمات آن از جمله اعتمادسازي متقابل فراهم شده است.
وي با اشاره به ديدار با 12 وزير خارجه اروپايي به همراه روساي سازمان هاي بين المللي در ژنو خاطرنشان کرد: اين ديدارها طليعه خوبي است اما هنوز کارهاي فراواني باقي مانده که بايد انجام بگيرد.
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران مي تواند شريک مطمئني براي اروپا باشد به شرط آنکه طرف مقابل موقعيت ايران را درک کند.
صالحي جمهوري اسلامي ايران را کشوري مستقل خواند که داراي منابع عظيم انرژي است و اروپا را مجموعه اي بزرگ و نيازمند به منابع مطمئن و پايدار انرژي که مي توانند مکمل يکديگر باشند.
وزير امور خارجه تاکيد کرد: دو طرف بايد شرايط و محدوديت هاي يکديگر را درک کنند و خواسته هاي معقول و منطقي از هم داشته باشند.

** اظهارات کلينتون چندان قابل اعتنا نيست
صالحي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با اظهارات مداخله جويانه هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: اظهارات خانم کلينتون چندان قابل اعتنا نيست و نبايد به آن توجه شود.
وزير امور خارجه اظهار داشت: آمريکا بر اساس رويه استکباري خود دچار اوهام است و تصور مي کند جهان را او بايد مديريت کند.
وي با بيان اينکه کاخ سفيد به خود اجازه مي دهد که براي ديگران تعيين تکليف کرده و خود را معيار شناخت حق و باطل نشان دهد، افزود: فکر مي کنم اين گونه رفتارهاي آمريکا در عرصه بين المللي ناشي از سردگمي و نگراني از آينده منطقه است.
رييس دستگاه ديپلماسي کشورمان آمريکايي ها را در منطقه دچار تناقض توصيف کرد و گفت: خانم کلينتون بايد فرافکني کند والا نمي تواند تناقض آمريکا در منطقه که روزي از ديکتاتورها حمايت مي کند و روز ديگر از آنها کناره مي گيرد را برطرف کند.
وي با بيان اينکه مردم در سراسر جهان حق و باطل را به خوبي مي شناسند، تصريح کرد: بايد ميان شلوغي مديريت شده عده معدودي در يک شهر و حرکت هاي اصيل مردمي در کشور تفاوت قائل شد.
صالحي با بيان اينکه آمريکايي ها در تلاش هستند تا شلوغي هاي مديريت شده را به گونه اي نشان دهند تا توجه مردمي منحرف شود، افزود: دولت جمهوري اسلامي برخاسته از اراده مردم است و دولت و مردم از يکديگر تفکيک ناپديرند در حالي که دولت هاي سابق در منطقه برخاسته از اراده مردم خود نبوده و جداي از آنها بودند.
وزير امور خارجه با بيان اينکه بايد مبناي اعتراضات مردمي در کشورها را بدانيم، خاطرنشان کرد: زماني که جاي پاي آمريکا را در شلوغي ها مي بينيم و اصرار آنها را در بزرگنمايي آن، متوجه ايذايي بودن اين حرکت مي شويم.

منبع:خبرگزاري ايرنا 14/اسفند/1389

تگ ها: خبر 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان