بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,351

اخلاق در قرآن-قسمت هفتم

  1390/7/10
خلاصه: اخلاق در قرآن (جلد 1: اصول مسائل اخلاقي)-قسمت هفتم
رابطه زندگي مادي با مسائل اخلاقي در روايات اسلامي
آنچه در بالا از آيات قرآن مجيد در اين زمينه استفاده کرديم، در روايات اسلامي نيز بازتاب گسترده اي دارد که حاکي از تاثير عميق صفات اخلاقي در زندگي فردي و اجتماعي انسانها است که در ذيل به قسمتي از اين احاديث پرمعني اشاره مي شود:
1- در حديثي از اميرمؤمنان علي عليه السلام مي خوانيم: «في سعة الاخلاق کنوز الارزاق؛ گنجهاي روزيها، در اخلاق خوب و گسترده، نهفته شده است! » (1)
2- در حديث ديگر از امام صادق عليه السلام مي خوانيم: «حسن الخلق يزيد في الرزق؛ حسن خلق، روزي را زياد مي کند! » (2)
3- در حديث ديگري از علي عليه السلام درباره تاثير حسن اخلاق در جلب و جذب مردم به استحکام رابطه دوستي در ميان آنها چنين آمده است:
«من حسن خلقه کثر محبوه وآنست النفوس به؛ کسي که اخلاقش نيکو باشد، دوستانش فراوان مي شوند و مردم به او انس مي گيرند. » (3)
4- باز در حديث ديگري از امام ششم، امام صادق عليه السلام اين معني با صراحت بيشتري آمده، مي فرمايد:
«ان البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمار؛ نيکوکاري و حسن اخلاق، خانه ها (و شهرها) را آباد و عمرها را زياد مي کند! » (4)
شک نيست که عمران و آبادي در سايه اتحاد و صميميت و همکاري در ميان قشرهاي جامعه به وجود مي آيد، و آنچه باعث تحکيم اين امور شود، از عوامل مهم عمران و آبادي خواهد بود.
طول عمر نيز مولود آرامش فکر و آسودگي خيال و جلوگيري از فقر و همکاري و همبستگي اجتماعي است و اين امور در سايه اخلاق به دست مي آيد.
5- در همين رابطه، در حديثي از پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله آمده است که فرمود: «حسن الخلق يثبت المودة؛ اخلاق خوب پيوند محبت و دوستي را محکم مي کند. » (5)
و نيز در احاديث متعددي درباره تاثير سوء خلق در ايجاد نفرت اجتماعي و پراکندگي مردم، و تنگي معيشت و سلب آرامش و آسايش مطالب فراواني آمده است؛ از جمله:
6- در حديثي از علي عليه السلام مي خوانيم: «من ساء خلقه ضاق رزقه؛ کسي که اخلاقش بدباشد، روزي او تنگ مي شود! » (6)
7- و نيز از همان حضرت آمده است که فرمود: «من ساء خلقه اعوزه الصديق و الرفيق؛ کسي که بد اخلاق باشد دوستان و رفيقان او پراکنده مي شوند و او را رها مي کنند» (7)
8- باز از همان حضرت آمده است: «سوء الخلق نکد العيش وعذاب النفس؛ اخلاق بد موجب سختي و تنگي زندگي و ناراحتي روح و وجدان مي شود. » (8)
9- از اميرمؤمنان علي عليه السلام پرسيدند: «من ادوم الناس غما؛ چه کسي غم و اندوهش از همه بيشتر است؟ » قال عليه السلام: «اسوئهم خلقا! فرمود: کسي که از همه اخلاقش بدتر است! » (9)
10- و بالاخره در حديثي مي خوانيم که لقمان حکيم به فرزندش چنين نصيحت مي کرد: «اياک والضجر وسوء لخلق وقلة الصبر لايستقيم علي هذه الخصال صاحب؛
از بي حوصلگي و سوء خلق و کم صبري بپرهيز که با داشتن اين صفات بد، دوستي براي تو باقي نمي ماند! » (10)
----------------
1- بحار، ج 75، ص 53.
2- بحار، ج 68، ص 396.
3- غررالحکم.
4- بحار، ج 68، ص 395.
5- بحار، ج 74، ص 148.
6- غررالحکم.
7- غررالحکم.
8- همان.
9- مستدرک الوسائل، ج 2، ص 338 (چاپ قديم) .
10- بحار، ج 10، ص 419.نويسنده:ناصر مکارم شيرازي

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان