بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,889

زنان خانه دار تا خرداد سال 90 تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند

  1389/11/25
خلاصه: مديرعامل صندوق تامين اجتماعي گفت: پيش بيني مي کنيم با رفع موانع موجود، زنان خانه دار تا پايان خردادماه سال 90 تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
رحمت الله حافظي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي پانا، در خصوص تعيين و تکليف بيمه زنان خانواده اظهار کرد: سازمان تامين اجتماعي به عنوان مجري قوانين مربوط به بيمه است و قانونگذار بايد در اين زمينه براي آن تعيين و تکليف کند.
وي ادامه داد: هر آنچه در فضاي قانوني براي سازمان تعيين شود، مکلف به اجرا هستيم براي نمونه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه برخي از اصناف همچون رانندگان درون و برون شهري، لنج داران و ... از سوي دولت تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گرفتند و چون مصوبه قانوني بود از اين رو بايد سازمان اين اقدامات بيمه اي را انجام دهد.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي همچنين تصريح کرد: بايد براي تحت پوشش قرار دادن هر گروهي محمل قانوني آن ايجاد شود. نمي توانيم خارج از ضوابطي تعيين شده اقدامي انجام دهيم به عبارتي تامين اجتماعي نمي تواند خودسرانه گروهي را تحت پوشش خود قرار دهد مگر اينکه از سوي مجلس يا دولت گروه جديد تعريف شود.

کارفرماي بيمه زنان خانه دار مي شوم
حافظي با اشاره به اينکه مقدماتي براي تحت پوشش قرار گرفتن زنان خانه دار انجام شده است اما هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده ايم، گفت: دولت تکاليف و حق بخش کارفرمايان را مي پذيرد و به ما تکليف مي کند. من نيز به شخصه بخش کارفرماي اين گروه را پرداخت مي کنم.
وي در ادامه به اصل 29 قانون اساسي اشاره اي و تصريح کرد: بر اساس اين قانون رفاه اجتماعي حق همگاني است و همگان مي توانند تحت پوشش بيمه قرار گيرند، اما در خصوص بيمه زنان خانه دار بايد ساز و کار آن تعيين شود.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي در پاسخ به اينکه مشکل اصلي در اجراي اين بيمه از سوي قانون است يا موارد ديگر؟ گفت: ابهاماتي در اين موضوع وجود دارد که بايد بررسي و پيگيري شود اما پيش بيني مي کنيم تا پايان خردادماه سال 90 زنان خانه دار نيز تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
حافظي در پايان تاکيد کرد: سازمان با کليات طرح موافق است زيرا بيمه زنان خانه دار نوعي تکليف اجتماعي است اما بايد شرايط و ساز و کار آن مشخص شود.

منبع:خبرگزاري پانا 25بهمن89

تگ ها: بيمه خبر 
برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان