بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,115

حکم عجيب دادگاه عالي امارات درباره طلاق

  1389/11/12
خلاصه: دادگاه عالي فدرال امارات در راي خود، جاري شدن طلاق به صرف اظهار مرد مبني بر طلاق دادن زن آن هم تحت عنوان تهديد و در شرايط خشم را معتبر دانست .
اين حکم به دنبال پرونده اي صادر شده که در آن يک مرد مصري به همسر خود با لحني تهديد آميز گفته بود، اگر يک بار ديگر به منزل همسايه بروي تو را طلاق خواهم داد و زن بدون توجه به منزل همسايه رفته است.
دادگاه صرف اقدام زن براي رفتن به منزل همسايه را عملي شدن تهديد همسر تلقي کرده و با توجه به آنکه مرد قبلا دوبار اين تهديد را بر زبان آورده بوده ، زن را مطلقه اعلام کرد.
طبق قوانين امارات ، چنانچه مردي سه بار از خواست خود مبني بر طلاق زنش سخن بگويد، همسر وي مطلقه خواهد بود و تفاوتي نمي کند که هر سه را در يک زمان بگويد يا در زمانهاي مختلف.
به اين ترتيب زن به اين شکل سه طلاقه اعلام شده و حق رجوع براي وي نيز از بين خواهد رفت.
پس از صدور اين حکم، مرد مصري با اعلام اين مطلب که طبق فتواي يکي از روحاينون مصري طلاق وي معتبر نبوده چرا که در هنگام بيان اين اظهارات به شدت عصباني بوده و قصد واقعي مبني بر طلاق نداشته تقاضاي تجديد نظر مي کند که با راي دادگاه عالي فدرال امارات حکم صادره تاييد و تقاضاي اين مصري رد شد.
برخي منابع قضايي در امارات ، صدور اين حکم را گامي در راستاي حمايت از حقوق زنان دانسته که خواهان طلاق از همسران خود هستند اما آنها با وجود سوء معاشرت حاضر به طلاق به شکل رسمي که مستلزم پرداخت برخي هزينه ها مي باشد، نيستند.
در قوانين امارات زنان از کمترين حقوق پس از طلاق برخوردار هستند که اين مساله موجب اعتراض برخي نهادهاي مدني و حقوق بشري به اين کشور شده است .

منبع: خبرگزاري ايرنا 12بهمن89

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان